Master Box 3542 [大日本帝国海軍タラワの戦い 1943年11月]

Master Box 3542
Bloody Atoll series Kit No.1
Japanese Imperial Marines, Tarawa, November 1943

ウクライナの模型メーカー、マスターボックス社の日本海軍陸戦隊兵士。
三八式歩兵銃、軍刀、銃剣、弾薬盒、水筒のパーツにはどことなく既視感をおぼえます。
c0000507_220928.jpg
c0000507_22015100.jpg
c0000507_2202072.jpg
c0000507_2202537.jpg
c0000507_2203093.jpg
c0000507_2203590.jpg
c0000507_2204169.jpg
c0000507_2204728.jpg
c0000507_2205323.jpg
c0000507_2205838.jpg
c0000507_221381.jpg
c0000507_2218100.jpg
c0000507_2211475.jpg
c0000507_2212076.jpg
c0000507_2212654.jpg
c0000507_2215266.jpg
c0000507_2215895.jpg
c0000507_222568.jpg
c0000507_2221360.jpg
c0000507_2221935.jpg
c0000507_2222787.jpg
c0000507_2223356.jpg
c0000507_2224084.jpg
c0000507_2224690.jpg
c0000507_2225287.jpg
c0000507_222583.jpg
c0000507_223447.jpg
c0000507_2231066.jpg
c0000507_2231780.jpg
c0000507_2232469.jpg

by tokyomonogatari | 2009-09-01 22:03 | Japan | Comments(0)
<< Dragon 6491 [19... 35197-D + 35246... >>