Tamiya 35192 [アメリカ歩兵攻撃セット]

Tamiya 35192, U.S. Army Assault Infantry Set

c0000507_0194965.jpg
c0000507_019399.jpg
c0000507_0182165.jpg
c0000507_0181361.jpg
c0000507_018599.jpg
c0000507_0175727.jpg
c0000507_0175155.jpg
c0000507_0174389.jpg
c0000507_0173433.jpg
c0000507_0172713.jpg
c0000507_0172077.jpg
c0000507_0171334.jpg
c0000507_017741.jpg
c0000507_017115.jpg
c0000507_0165475.jpg
c0000507_0164833.jpg
c0000507_0164018.jpg
c0000507_0163477.jpg
c0000507_0162769.jpg
c0000507_0162142.jpg
c0000507_0161364.jpg
c0000507_016646.jpg
c0000507_016093.jpg
c0000507_0155496.jpg
c0000507_01548100.jpg
c0000507_0154327.jpg

by tokyomonogatari | 2009-10-25 22:32 | U.S.A.
<< Tamiya 60104-C ... Hobby Fan HF537... >>