Tamiya 35079 [アメリカ将校・野戦会議セット]

Tamiya 35079, U.S. Command Figure Set

Tamiya 35071-Zがフィギュアキットとして独立リリースされたのが、Tamiya 35079である。

c0000507_1255066.jpg
c0000507_1255430.jpg
c0000507_126052.jpg
c0000507_126557.jpg
c0000507_1261115.jpg
c0000507_1261615.jpg
c0000507_1262122.jpg
c0000507_1262950.jpg
c0000507_1263572.jpg
c0000507_126424.jpg
c0000507_1264962.jpg
c0000507_1265588.jpg
c0000507_127635.jpg

by tokyomonogatari | 2010-05-03 01:27 | U.S.A. | Comments(0)
<< Tamiya 35117 [ア... tasca 35010-F [... >>