Tamiya 35146=35194=35202-C [タイガーⅠ中期/後期型の戦車兵]

c0000507_23878.jpg
c0000507_23187.jpg
c0000507_225514.jpg
c0000507_224945.jpg
c0000507_224369.jpg
c0000507_223857.jpg
c0000507_223279.jpg
c0000507_22273.jpg
c0000507_222374.jpg
c0000507_221847.jpg
c0000507_221349.jpg
c0000507_22910.jpg
c0000507_22456.jpg
c0000507_215792.jpg
c0000507_21514.jpg
c0000507_214517.jpg
c0000507_214049.jpg
c0000507_213459.jpg
c0000507_212789.jpg
c0000507_212149.jpg
c0000507_211456.jpg
c0000507_21769.jpg

by tokyomonogatari | 2010-06-22 21:35 | Germany | Comments(0)
<< Modeling Artisa... Warriors 35139-... >>