Tamiya 35053 [ドイツ将校乗馬セット]

Tamiya 35053, Wehrmacht Mounted Infantry Set

Tamiya 35053の将校立像は、Tamiya 35010の将校立像と同じ人物が彫られていますが、
人形の外側、ゲートの太さと進入角度、ブロー周辺部が若干異なっており、
Tamiya 35053の方がTamiya 35010よりもこなれている印象です。

c0000507_19443871.jpg
c0000507_19443043.jpg
c0000507_19442260.jpg
c0000507_19441453.jpg
c0000507_1944738.jpg
c0000507_19435930.jpg
c0000507_19435180.jpg
c0000507_19434350.jpg
c0000507_19433622.jpg
c0000507_19432931.jpg
c0000507_19432232.jpg
c0000507_19431458.jpg
c0000507_1943721.jpg
c0000507_19425935.jpg
c0000507_19425049.jpg
c0000507_19424165.jpg
c0000507_19423233.jpg
c0000507_19422242.jpg
c0000507_19421495.jpg
c0000507_1942652.jpg
c0000507_19415821.jpg
c0000507_19415161.jpg
c0000507_19414367.jpg
c0000507_19413685.jpg
c0000507_19412623.jpg
c0000507_19411551.jpg
c0000507_1941273.jpg
c0000507_1941976.jpg
c0000507_19405542.jpg
c0000507_19405041.jpg
c0000507_19404548.jpg
c0000507_19403873.jpg
c0000507_19403290.jpg
c0000507_19402789.jpg
c0000507_19402183.jpg
c0000507_1940158.jpg
c0000507_1940971.jpg
c0000507_1940429.jpg
c0000507_19395975.jpg
c0000507_19395241.jpg
c0000507_19394434.jpg
c0000507_19393866.jpg
c0000507_19393272.jpg
c0000507_1939261.jpg
c0000507_19392137.jpg

by tokyomonogatari | 2011-11-24 23:38 | Germany | Comments(0)
<< Tamiya 35286-X ... 1/35 フィンランド軍戦車兵 >>